Ongelijkheid

We zijn de controle aan het verliezen over de kloof tussen arm en rijk. Amper 8 mensen bezitten even veel rijkdom als de armste helft van de bevolking op onze planeet. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Regels kunnen worden veranderd en ongelijkheid weggewerkt.

Actus et actions

Communiqués de presse

Le travail d'Oxfam

Oxfam travaille sur cette thématique dans les pays suivants :