Niger

Niger is het armste land ter wereld. De economie van Niger bestaat vooral uit landbouw en veeteelt. En net die sectoren zijn heel gevoelig voor risicovolle klimaattoestanden. Elke droogte betekent een voedselcrisis. Oxfam helpt boeren en veetelers om hun bestaansmiddelen te beschermen. We zetten hen om meer solidair te zijn in hun gemeenschap en om zich voor te bereiden op voedselcrisissen.

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners: