Wat doet Oxfam aan de crisis in Gaza?

De 50 dagen van bombardementen veroorzaakten deze zomer een humanitaire crisis die erger is dan alle crisissen die Gaza de laatste decennia heeft meegemaakt. De bombardementen hebben het leven van duizenden mensen verwoest. Ondanks de wapenstilstand van 26 augustus blijven de humanitaire noden enorm. Ziekenhuizen, scholen en huizen liggen in puin, bestaansmiddelen werden vernietigd en waterputten en -leidingen zijn beschadigd.

Tussen 7 juli en 26 augustus werden meer dan 2.100 Palestijnen gedood, onder wie 495 kinderen. 3.300 Palestijnse kinderen raakten gewond. Naar schatting zullen 1.000 onder hen hiervan levenslange psychologische gevolgen dragen. Meer dan een kwart van de bevolking van Gaza moest hun huis verlaten en hun toevlucht zoeken in schuilplaatsen of bij gastgezinnen. Er wordt geschat dat de huizen van maar liefst 100.000 personen werden verwoest.

Hoe reageert Oxfam op de crisis?

Oxfam en haar lokale partners hebben drinkbaar water uitgedeeld aan meer dan 295.000 mensen. Op verschillende plaatsen in Gaza-Stad hebben we noodgeneratoren geïnstalleerd om stromend water te voorzien. Daarnaast hebben we hygiënische kits uitgedeeld.

We hebben ook een systeem van voedselbonnen opgezet. Dit systeem ondersteunt de lokale handel, die blijft doorgaan, ondanks de crisis. In totaal hebben we aan 323.294 mensen van voedsel vooorzien (met bonnen of pakketten).

Ten slotte ondersteunen we drie mobiele klinieken, drie gezondheidscentra en het Al Awda-ziekenhuis. Dit partnerschap is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het Al Awda-ziekenhuishet is het enige met een kraamafdeling in het noorden van de Gazastrook, met medicijnen en brandstof. Zo hebben we sinds het begin van de bombardementen in 2014 medische noodhulp verstrekt aan 50.000 mensen.

Leefomstandigheden en toegang tot levensmiddelen

Naast deze noodhulpacties tijdens het vijftig dagen durende conflict van deze zomer zet Oxfam zich in om de levensomstandigheden te verbeteren van arme en gemarginaliseerde Palestijnen in de Gazastrook. Dit doen we in samenwerking met Israëlische en Palestijnse partnerorganisaties.

Zo wil Oxfam-Solidariteit samen met haar partner PMRS de toegang tot gezondheidszorg en de voorbereiding op medische spoedgevallen verbeteren. Dit partnerschap is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Oxfam steunt in het bijzonder humanitaire projecten die het doel hebben de spoeddiensten van het Al-Awda ziekenhuis te versterken. Dit ziekenhuis ligt in het noorden van de Gazastrook. Daarnaast werkt Oxfam samen met PMRS om de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. PMRS zet daarvoor vijf vaste en mobiele klinieken in.

Oxfam-Solidariteit werkt op het gebied van voedselsoevereiniteit. Wij zetten ons onder meer in voor de sanering van serres, die gebruikt worden voor de landbouwproductie, of het herstel van de uitrusting voor de Gazaanse vissers.

Een duurzame politieke oplossing vinden

Oxfam veroordeelt alle geweld tegen burgers, ongeacht de betrokken partij. We roepen de internationale gemeenschap op om zich meer in te zetten voor een duurzaam staakt-het-vuren, dat een einde maakt aan de blokkade en de wortels van het conflict aanpakt.

Er leven 1,7 miljoen mensen in Gaza. De blokkade verlamt de economie en beperkt de bewegingsvrijheid van de mensen. Tenslotte bemoeilijkt ze ook de toegang tot basisvoorzieningen, zoals drinkwater, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen.