Wie bestuurt Oxfam België/Belgique?

Oxfam België/Belgique wordt geleid door een raad van bestuur en een algemene vergadering.

Wie zit er in de raad van bestuur?

De raad van bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van Oxfam België/Belgique. De raad van bestuur vertegenwoordigt Oxfam België/Belgique in alle juridische en buitengerechtelijke kwesties. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering zijn verantwoordelijkheden van de raad van bestuur.

Alle leden van de raad van bestuur:

  • Lodewijk DE WITTE (Voorzitter)
  • Khadija MAGHOUZ (Vice-voorzitter)
  • Vincent LHEUREUX (Secretaris-Schatbewaarder)
  • Tony JOSSA (bestuurder)
  • Diane LEYS (bestuurder)
  • Erik VAN DEN BEGIN (bestuurder)
  • Lucie VAN DEN BOSCH (bestuurder)
  • Manoëlla WILBAUT (bestuurder)
  • Marie-Claire VAN DE VELDE (bestuurder)
  • Eva SMETS (waarnemer zonder stemrecht)

Voorzitter raad van bestuur: Lodewijk De Witte

Lodewijk De Witte is voorzitter van de raad van bestuur sinds 15 februari 2020. Hij is lang gouverneur geweest van de provincie Vlaams-Brabant. Hij heeft zich daarnaast ingezet voor verschillende sociale doelen, met name in het domein van de sociale economie.

“Oxfam is een organisatie met sterke waarden, waar ik in geloof. Ieder kind wordt even naakt en beloftevol geboren. Wat het van zijn of haar leven kan maken, hangt sterk af van de kansen die het krijgt. Gelijke kansen geven aan iedereen veronderstelt dat we structurele ongelijkheden wegwerken: ongelijkheden op basis van afkomst, van waar men geboren wordt of van de plaats op de sociale ladder; ongelijkheden op basis van geslacht of geaardheid. Meer sociale gelijkheid vraagt om een bewuste en solidaire samenleving, om een sterk sociaal weefsel, om goede openbare voorzieningen en om een sterke economie. Dat uitbouwen is enkel mogelijk met eerlijke handel, met rechtvaardige belastingen, met reële vrijheid en democratie en met stevige sociale rechten en bescherming. Om daartoe bij te dragen, wil ik mij inzetten voor Oxfam."

Algemeen directeur Oxfam België/Belgique: Eva Smets

Eva Smets werd in februari 2018 aangeworven als algemeen directeur van Oxfam-Solidariteit. Na de succesvolle integratie van Oxfam-Solidariteit en Oxfam Wereldwinkels/OFT werd ze algemeen directeur van het nieuwe Oxfam België/Belgique in april 2020.

Ze heeft een Europese master in mensenrechten en democratisering behaald en een professioneel certificaat in internationaal humanitair recht en beleid en in ngo-management.

Voordien werkte Eva Smets als algemeen directeur van Watchlist on Children and Armed Conflict in New York. Daarnaast heeft Eva Smets ervaring met advocacy en lobbying in Genève, Brussel, Londen en Washington. Ook heeft ze 7 jaar veldervaring in humanitaire programma’s in de Democratische Republiek Congo, Oeganda en Kenia voor ngo’s als Oxfam en CARE.

Eva Smets was ook vrijwilliger voor het goede doel: ze was projectsupervisor in een centrum voor kinderen van Unicef in Brazilië.

Wie zit er in de algemene vergadering van Oxfam-Solidariteit?

De algemene vergadering is de beslissende macht van de organisatie. De algemene vergadering beslist vooral over de goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen, het lidmaatschap of het royement van een toegetreden of effectief lid alsook de benoeming van ereleden. 

De huidige Algemene Vergadering van Oxfam België/Belgique werd opgericht op 15 februari 2020. Ze bestaat uit contingenten van de voormalige algemene vergaderingen van Oxfam-Solidariteit enerzijds en Oxfam-Wereldwinkels anderzijds. Maximaal telt de Algemene vergadering 90 leden. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van Bestuur.

a) Leden Algemene Vergadering Oxfam België/Belgique vanuit Oxfam-Solidariteit

Marcel ADLER, Suyin AERTS, Marie-Henriette (Yetti) ANDRE (FALIER), Jeroen BEIRNAERT, Pierre BOGAERTS, Jacques BOURGAUX, Coline BROKA, Marie BRUYNINX, Amélie CANON, Lisette CAUBERGHS, Sophie CHARLIER, Eric DAVID, Sacha DIERCKX, Antonio DONAIRE, Vera DUA, Anne-Christine DUSSART, Amandine FALCICCHIO, Daniel GRANCHO, Miet KUPPENS, Florence LEPOIVRE, Tom MATTHIJS, Olivette MIKOLAJCZAK, Stéphanie RYCKEN, Joris RYCKEN, Gilda SCHAERLAECKENS, Frank SCHWALBA-HOTH, Katleen SOTTIAUX, Georges SPRIET, Bart STAES, André STEINER, William STROBBE, Fons STULEMEIJER, Mieke THIERENS, Mirjam VAN BELLE, Marc VAN DE VELDE, Karen VAN DEN BRANDE, Gert VAN HECKEN, Guido VAN HECKEN, Katie VAN HEMELRIJK, Liesbet VAN LANDEGEM, Thomas VERCRUYSSE, Els WOUTERS (42)

b) Leden Algemene Vergadering Oxfam België/Belgique vanuit Oxfam Wereldwinkels

Rita ANDRIES, Isabelle BOL, Dirk BRACKENIER, Luc BRAL, Jan CUYCKENS, Jos DEKEUKELEIRE, Yves DESMET, Anja DETANT, Jo DIRIS, Bjorn FEYS, Patrick FRANCEUS, Eddy GIJS, Luc GUNS, Johan HEIRMAN, Herta KRIEGER, Annelies LEFEVRE, José MADEREEL, Rik MAEKELBERG, Christina MAJCHROWICZ, Carla MARTENS, Marijke MOULAERT, Toon OMBELETS, Marc PICKEUR, Geert PUYPE, Patrick REYNDERS, Arnold SCHEERDER, Ine SCHOCKAERT, Elke TILLMAN, Bruno TORDEUR, Ginette VAN BOGAERT, Kris VAN DER EYCKEN, Veerle VAN LINDEN, Michel VAN MECHELEN, Hugo VAN NOYEN, Sonja VANDAELE, Jacinta VANDEWAL, Anne VANSTEELANDT, Dimp VERHEYEN, An WILLEMS, Lieve WILLEMSEN, Jonas WILLEQUET (41)