Netwerken

We willen dat wat we doen, ook effectief werkt. Daarom werkt Oxfam op veel verschillende vlakken samen met andere Belgische, Europese of internationale organisaties. We maken actief deel uit van een groot aantal netwerken, platformen, allianties en samenwerkingsverbanden. Zo kunnen we meer en sterker invloed uitoefenen op beleidsdiscussies. 

In België

Federaties

 • Coprogram: Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking
 • Acodev: federatie van Franstalige en Duitstalige ontwikkelingsorganisaties

Koepels

 • 11.11.11: Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid Beweging

Oxfam-Solidariteit is samen met 60 andere NGO's lid van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging. We zetelen in de Algemene Vergadering, nemen deel aan verschillende overlegstructuren, stellen onze expertise ter beschikking en ondersteunen de campagnes van 11.11.11.

logo 11.11.11


logo CNCD

Consortium

 • 12-12: Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties

Bij uitzonderlijke rampen lanceren de 7 leden van het Consortium 12-12 buitengewone nationale inzamelacties waarmee we een maximale hulpverlening tegen minimale kost kunnen garanderen. Het Consortium 12-12 heeft als voornaamste doel de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media, met als nevendoelstelling zo weinig mogelijk kosten te maken. Het Consortium voor Noodsituaties verenigt momenteel 7 leden: Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België, UNICEF België. Meer informatie op www.1212.be

Netwerken, coalities, platformen en overlegstructuren

Afrika
Latijns Amerika en Caraïben
Maghreb en Midden-Oosten
 • Comité belge de soutien au peuple sahraoui
Landbouw en Duurzame ontwikkeling
Waardig Werk
Gender
Gezondheid
Vrede en veiligheid
Sociale economie
 • RESSOURCES: Federatie van bedrijven uit de sociale economie- Brussel en Wallonnië
Educatie
Andere

In Europa

 • CIFCA: Copenhague Initiative for Central America and Mexico
 • CONCORD: European NGO Confederation for Relief and Development
 • Coordination Europe-Haïti
 • ECCP: European Coordinating Committee of NGOs on the Question of Palestine
 • ESF: Europees Sociaal Fonds
 • EUCOCO: Coordination européenne de soutien au peuple sahraoui
 • European Women's Lobby
 • Grupo Sur: Groupement d’ONG actives en Amérique centrale et dans les Caraïbes
 • OIDHACO: Oficina Internacional para los Derechos Humanos en Colombia
 • Red UE-CAN: réseau de suivi des relations entre l’UE et la région andine
 • S2B Network: Seattle to Brussels Network - Taking Action Against Corporate Globalisation
 • VOICE: Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies