Wereld schiet in actie voor eerlijke belastingen

17/06/2015

Organisaties in de hele wereld voeren deze week actie voor een eerlijk belastingsysteem. Doe jij mee?

Over de hele wereld voeren mensen deze week actie, van 16 tot 23 juni. Want begin juli vindt in Ethiopië een belangrijke VN-top plaats. Politici gaan er praten over de financiering van de strijd tegen armoede en klimaatverandering. Dankzij jouw steun staat de eis voor een eerlijk belastingsysteem hoog op de agenda van de VN-top.

Wil jij ook eerlijke belastingen?

Over de hele wereld vinden er acties plaats, ook bij ons. Wil jij ook eerlijke belastingen? Hier zijn er 3 dingen die jij kan doen:

Deze Global Week of Action is initiatief van Global Alliance for Tax Justice, waar ook Oxfam deel van uitmaakt.

Eerlijke belastingen, waar is dat voor nodig?

Multinationals maken handig gebruik van achterpoortjes om belastingen te ontwijken. Eén van die trucjes is geld doorsluizen naar fiscale paradijzen, waar grote bedrijven amper belasting betalen.

Maar er zijn ook andere achterpoortjes: Oxfam berekende recent nog dat Afrikaanse landen in 2010 maar liefst 11 miljard dollar zijn misgelopen, omdat bedrijven gebruik maken van één simpele belastingtruc.

Geld voor onderwijs en gezondheidszorg

Actie voeren is hard nodig. Want de factuur loopt hoop op voor ontwikkelingslanden. Alle ontwikkelingslanden samen verliezen jaarlijks maar liefst 100 miljard dollar door belastingontwijking.Met de inkomsten uit bedrijfsbelastingen kunnen ontwikkelingslanden onderwijs, gezondheidszorg of sociale bescherming betalen.

Belastingen op VN-niveau?

Hoe moet dat eruit zien, eerlijke bedrijfsbelastingen op internationaal niveau? De rijke landen werken op dit moment in de OESO aan internationale belastingregels, maar houden niet genoeg rekening met de ontwikkelingslanden.

Het kan anders: met een intergouvernementeel belastingorgaan op VN-niveau, waar alle landen op gelijke voet kunnen onderhandelen. Samen moeten ze een eerlijk en transparant belastingsysteem creëren, zonder achterpoortjes voor de rijken. Een belastingsysteem dat werkt voor iedereen.

Thema: